Audyt

Z doświadczenia wiemy, że sam audyt to w większości przypadków za mało. Wskazanie nieprawidłowości to dopiero pierwszy etap doprowadzenia przetwarzania danych osobowych do stanu zgodnego z prawem. Nasza usługa polega na:

  • identyfikacja zbiorów oraz zabezpieczeń
  • badanie struktury i rozwiązań organizacyjnych
  • inwentaryzacja sprzętu oraz zabezpieczeń technicznych
  • weryfikacja procedur bezpieczeństwa
  • weryfikacja legalności dostępu osób do danych
  • zewidencjonowanie osób uprawnionych do przetwarzania danych
  • weryfikacja konieczności rejestracji zbioru
  • weryfikacja lub opracowanie kompletnej dokumentacji
  • wdrożenie dokumentacji
  • przeszkolenie pracowników
  • wdrożenie dokumentów przy współpracy z ABI
  • opracowanie raportu powdrożeniowego

Po zakończeniu audytu i wdrożenia jednostka posiada komplet zweryfikowanej dokumentacji oraz procedur bezpieczeństwa i opracowane procedury ich przetwarzania.

Copyright - Akante