Consulting

CNasi pracownicy są do państwa dyspozycji. Pomogą rozwiązać problemy natury technicznej, organizacyjnej lub formalnej w zakresie ochrony danych osobowych. Opiniujemy lub przygotowujemy projekty umów o powierzenie przetwarzania danych, czy serwis informatyczny. Konsultujemy:

   • wzory polityk bezpieczeństwa,
   • instrukcje zarządzania systemami informatycznymi,
   • klauzule zgód umieszczanych w dokumentach,
   • wypełnianie obowiązku informacyjnego,
   • pozostałych obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;

Ta usługa polega na ciągłej asyście naszych specjalistów w wypełnianiu obowiązków ochrony danych osobowych.

Monitorujemy i konsultujemy na bieżąco podejmowane działania oraz pomagamy w rozwiązywaniu konkretnych problemów, jakie stoją przed Administratorem Danych Osobowych.

Copyright - Akante