Dane Osobowe

Świadczenie usług chrony danych osobowych składa się na:

Kompleksowo wykonamy pełny przegląd zasobów personalnych, sprzętowych oraz organizacyjnych pod kątem przetwarzania danych. Opracujemy i wdrożymy pełną dokumentację oraz stosowne procedury. Celem audytu zawsze jest doprowadzenie do stanu zero czyli doprowadzenie przetwarzania danych osobowych do stanu zgodnego z prawem.

Zobacz więcej...

Ta usługa polega na ciągłej asyście naszych specjalistów w wypełnianiu obowiązków ochrony danych osobowych. Pomagamy opracować i prowadzić pełną dokumentację. Poprawiamy dokumenty i pomagamy w kontaktach z GIODO. Funkcja ABI  jest pełniona przez Państwa pracownika. My monitorujemy i konsultujemy na bieżąco podejmowane działania oraz pomagamy w rozwiązywaniu konkretnych problemów, jakie stoją przed Administratorem Danych Osobowych.

Zobacz więcej...

Odpowiedzialnością Administratora danych jest przeszkolenie każdej osoby mającej kontakt z danymi osobowymi. Oferujemy szkolenia zarówno dla osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych jak i kadry kierowniczej, której wiedza w tym zakresie powinna być znacznie szersza.

Zobacz więcej...

Kompleksowa usługa powierzenia funkcji ABI konkretnemu pracownikowi AKANTE. Usługa ta poprzedzona jest wykonaniem audytu, wdrożeniem zaleceń i przeszkoleniu pracowników w zakresie danych osobowych. Jest to usługa skierowana do Klientów, którzy wolą powierzyć ten zakres działań wyspecjalizowanej firmie lub którym nie opłaca się utrzymywać i szkolić własnego pracownika do pełnienia tej funkcji.

Zobacz więcej...

 

Copyright - Akante