Szkolenia

Ustawa nakłada na Administratora Danych Osobowych obowiązek upoważnienia pracowników do przetwarzania danych osobowych i jednocześnie obowiązek przeszkolenia takiej osobowy. Nasza usługa wychodzi naprzeciw państwa potrzebom. Oferujemy szkolenia zarówno dla osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych jak i kadry kierowniczej, której wiedza w tym zakresie powinna być znacznie szersza. Poniżej prezentujemy programy przykładowych szkoleń.

Ochrona danych dla pracowników
  • ABC Ochrony Danych Osobowych
  • Przykłady stosowania
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i procedury
  • Pytania i odpowiedzi
Ochrona danych dla kadry zarządzającej
  • zakres szkolenia Ochrona danych dla pracowników
  • Ochrona danych w urzędzie
  • Prawa i obowiązki stron w kontekście przetwarzania danych
  • Praktyka przetwarzania danych
  • Wdrażanie ochrony danych osobowych
  • Studium przypadków

Każde szkolenie zakończone jest wystawieniem certyfikatów dla uczestników.

Copyright - Akante