USCWIN – ARAM

I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU

SYSTEM URZĘDU STANU CYWILNEGO na platformie systemowej windows (USCWIN) przeznaczony jest do obsługi procedur administracyjnych związanych z obsługą aktów stanu cywilnego przez Urzędy Stanu Cywilnego w urzędach gmin. Realizacja funkcji związanych z obsługą procedur administracyjnych jest zgodna z obowiązującą ustawą z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego wraz z późniejszymi zmianami.

USCWIN dedykowany jest do pracy jedno- lub wielostanowiskowej pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Akty stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów utrzymywane są w relacyjnej bazie danych MS SQL Serwer.

USCWIN przeznaczony jest do rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, a także sprawy dotyczących innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób. Obsługa aktów stanu cywilnego podzielona została zgodnie z organizacją USC na Referat Urodzeń, Referat Małżeństw oraz Referat Zgonów.

Obsługuje Referatu Urodzeń obejmuje:

Obsługuje Referatu Zgonów obejmuje:

Obsługuje Referatu Małżeństw obejmuje:


Usługa realizowana przez AKANTE Jacek Kaflowski, ul. Damrota 10/10, 45-064 Opole, NIP: 7551227915


Copyright - Akante